Jeres målinger

Her skriver I jeres målinger og observationer senest en uge efter jeres tur med Skoleskibet. Så kan andre se hvad I har fundet ud af, og vi kan følge ændringer i søen henover sommeren.

Jeres data er vigtig information om søens liv, som forskere kan bruge til at undersøge blandt andet klimaforandringer og forurening.

Skriv så mange som muligt af følgende data i kommentarfeltet nedenfor:

  • Dato og klokkeslet for ekspeditionen
  • Vejrforhold
  • Sigtdybde
  • Er der springlag? I hvilken dybde?
  • Temperaturen i forskellige dybder over og under springlaget
  • Iltindhold  i forskellige dybder over og under springlaget
  • Liste over plantearter, sorteret efter dominans
  • Liste over de mest dominerende planteplanktongrupper
  • Link til website med jeres fremlæggelser, og film på fx YouTube eller skolens hjemmeside.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.