Skoleskibet i Ry

Skoleskibet er på land for vinteren, og ved at blive gjort klar til en ny sæson.

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Skoleskibets venner 2. april, 2020 kl 19.30 Læsesalen, Ry Bibliotek

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 1. Formandens beretning for 2019
 1. Regnskab for 2019
 1. Indkomne forslag
  Der kommer nok et forslag om udskiftning af batterier, idet de viser tiltagende træthedstegn
 2. Budget 2020
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kontingentfastsættelse
 2. Kommende aktiviteter
 1. Eventuelt

Giv dit bidrag til Skoleskibet

Skoleskibets bestyrelse, skippere og andre arbejder alle frivilligt for at drive Skoleskibet.
Vi er afhængige af jeres opbakning for at kunne holde skruen i vandet ?
Du kan støtte arbejdet – og samtidig få adgang til skibet – gennem et medlemsskab, som kun koster 200 kr for enkeltpersoner, 500 kr for foreninger, virksomheder og institutioner.
Betal dit medlemsskab for 2018 på reg. nr. 8401, konto 0001286089.
Medlemskab giver adgang til gratis skipperkurser og rabat på leje af båden. Vi holder også gratis medlemsarrangementer med sejlads for alle aldre.

 

 

Skoleskibet i Ry – et skib for alle

 • Alle kan leje skibet, og få en frivillig skipper med til at sejle den
 • Skoler kan bruge skibet til oplevelser og undervisning
 • Turister kan komme med på arrangerede sejlture eller leje skibet med skipper
 • Foreninger kan blive medlemmer og bruge båden til arrangementer
 • Folk i Ry kan blive medlem af Skoleskibet Kvickly Ry’s Venner og frivillige skippere

 

skoleskibet_soe-13

Baggrund

Et grønt partnerskab imellem Skanderborg kommune og lokale foreninger har resulteret i
opførelsen af en skolestue med faciliteter for alle lokale beboere såvel som besøgende.
Omklædningsrum, bruser, borde med bænke, grill og en lille underjordisk miljøstation pryder nu Sønder Ege strand.

Foreningen Skoleskibets venner

Vi har stiftet foreningen ”Skoleskibets venner”, som skal eje og drive skoleskibet, til glæde for både skolebørn, lokale brugere og beboere.
Både foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan melde sig ind i foreningen. Aktive
medlemmer vil blive tilbudt et kursus i sejlads af båden. Foreninger vil få mulighed for at bruge båden til foreningens aktiviteter.

Et skib til ekspeditioner

Skoleskibet er et unikt ekspeditionsfartøj. Fra båden kan man kigge på søens
undervandsplanter igennem specialbyggede vandkikkerter, og via en skærm, som er koblet til et undervandskamera.
Man kan tage prøver af bunden og af undervandsplanter, planteplankton og dyreplankton, som bringes med ind på land, og undersøges med lupper og mikroskop i den åbne skolestue ved Sønder Ege strand.

Et skoleskib for alle

I dagtimerne skal båden primært bruges af grupper af skolebørn og deres lærere, og de skal bruge båden til felt-ekspeditioner på Knudsø med naturfagslæring på alle niveauer. Om aftenen og i skoleferier kan den bruges af andre besøgende og af lokale.

Museum Skanderborg og Skoleskibet

Som et resultat af et udvidet samarbejde mellem Skoleskibets Venner og Museum Skanderborg, kan Skoleskibet fra sejlsæson 2016 som noget nyt bookes af skoler i Skanderborg kommune via kommunens Skoletjeneste. Skriv til Skoleskibet.Ry@gmail.com og bestil en tur.

Knudsø Sdr Ege