Mål ilt og temperatur

Handy-Polaris-2Iltmåleren
I grejbanken er en iltmåler af mærket Oxyguard , der måler iltmætning og temperatur. Iltmætningen kan vises i % eller i mg/liter. Den sensor, man måler med, er 10 meter lang. Hvis man vil måle på vandet i større dybder, tager man en vandprøve med vandhenteren, og måler på den.

Resultater
Notér resultaterne på dette ark i felten, så I kan bearbejde dem senere. Skriv også data ind her på siden, når I kommer tilbage til skolen. På den måde er I med til at samle data til forskere, som holder øje med søens miljøtilstand.

 

 

Er der springlag?
Sænk sensoren ned i vandet, og hold øje med hvordan temperaturen ændrer sig. Er der ca. samme temperatur hele vejen ned til 10 meter? Så er der sandsynligvis ikke dannet noget springlag . Iltindholdet vil da også være nogenlunde ens ned igennem vandsøjlen. Mål iltmætning og temperatur i 1m dybde, i 5 m og i 10 m.

Der er springlag !
Hvis temperaturen springer pludseligt ved en bestemt dybde, har I fundet springlaget. Notér dybde af springlag. Mål temperatur og iltmætning over, i og under springlaget.

Gå i dybden
Prøv  at tage vandprøver i 15m, 20m og 25m dybde, og helt nede ved bunden. Hvad er temperaturen og iltmætningen i dem? Er der iltfrit ved bunden?