Skoleskibets Venner

Foreningens formål er at skabe unikke rammer for dannelse og læring om bæredygtighed med udgangspunkt i Knudsø.

Foreningen skal

  • markedsføre bådens muligheder som lærings- og oplevelsesfacilitet, herunder drive og udvikle en hjemmeside med informationer og undervisningsmaterialer
  • eje, drive, administrere og vedligeholde Skoleskibet Kvickly Ry med tilhørende grejbankorganisere frivillige omkring driften af båden, herunder nøglebærere og frivillige skippere
  • sikre forsvarlig og sikker drift af båden, herunder at udarbejde sikkerhedsinstrukser og sejladsvejledninger samt instruere brugere af båden
  • administrere et bookingsystem for Skoleskibet og dets grejbank

Foreningens vedtægter kan ses her.  Her findes referatet af det stiftende møde.