Oplevelsestur for indskoling og mellemtrin

En tur med skoleskibet er en fantastisk oplevelse for alle børn.  Det faglige indhold  kan tilpasses efter klassetrin og forudsætninger. Der er udfordringer for alle.

Selve sejlturen er begrænset til 12 passagerer. Med børn under 13 år skal to voksne være med ombord, så der kan komme 10 børn med ad gangen. Men der er heldigvis masser at lave, for de børn, der venter på stranden med en voksen.

Før turen

Kig på disse plancher med eleverne, så de har et forhåndskendskab til organismerne i søen

Læs om at fange vanddyr her inden turen.

Brug figurerne på disse sider som udgangspunkt for en snak om kredsløb og økosystemer.

Snak om de planlagte aktiviteter på land og på båden, så eleverne har en forhåndsviden om hvad de kan forvente.

Del eleverne i grupper. Det grej, der skal bruges på stranden, er tilpasset  grupper på to eller tre elever

Medbring

 • Printede aktivitetsark
 • Blyanter
 • Varmt og vindtæt tøj
 • Tablet eller smartphone med nødvendige apps
 • Liste over elever, der skal sejle sammen

På stranden og i skolestuen

En voksen på land hjælper med aktiviteterne, og har ansvaret for forsvarlig og forsigtig brug af udstyret. Der er god plads i skolestuen til at sidde med smådyr og lupper.

 • En ketcher
 • To hvide bakker
 • En spand
 • En dåselup
 • Pincetter (tælles før og efter brug)
 • En vandkikkert
 • Et par waders
 • Bestemmelsesdug

Tiden går hurtigt med bare at kigge på smådyrene, så husk at hjælpe eleverne med at identificere dem ved hjælp af bestemmelsesdugene, og notere hvad de finder.

 På båden

Eleverne følger med i sødybden og vandets temperatur på ekkoloddet, og ruten på GPS-navigatoren og på kortet. På dybt vand kan man måle sigtdybden med secchiskiven. Der er mulighed for at kaste anker og kigge på bunden med vandkikkerter, og tage en bundprøve med Ekman bundhenteren.