Kredsløbstur

På denne tur er fokus på de fysiske forhold i vandet, som danner grundlaget for de biologiske og kemiske processer, der indgår i stofkredsløb i søen. Respiration og fotosyntese er de vigtigste processer i forhold til indholdet af ilt og pH-værdien i vandet, og kredsløbene for N og P er afhængige af tilstedeværelsen af ilt.

Springlag

Første opgave er at lede efter temperaturspringlag forskellige steder i søen. Springlaget findes ved at nedsænke iltmålerens elektrode, som også måler temperatur. Find den dybde, hvor temperaturen skifter meget pludseligt, når måleren sænkes ned. Gamle målinger viser, at springlaget om sommeren kan ligge i ca. 6 meters dybde.

Iltmætning

Hvis der findes springlag, er det vigtigt at måle iltmætningen over og under springlaget. Også iltmætningen ved større dybder måles, fx ved 10 m , 15 m og 20 m.

Husk at notere alle målinger, og lægge dem op på siden her, når I kommer tilbage.