Kig på dyr

Der lever små dyr gravet ned i søbunden, og imellem planterne. Mange af dyrene er insektlarver, som klækkes i vand, og har en del af deres livscyklus i søen. Her kan I se nogle dyr, I kan finde i Knudsø.

I kan samle smådyr ind fra ned til 20 meters dybde fra Skoleskibet med bundhenteren. Langs bredden af søen, kan I fange dyr med ketcher. Det er forskellige dyr, der lever dybt på bunden af søen, og i strandkanten.

På bunden af søen er der mange dansemyggelarver og børsteorm, og nogle igler. I strandkanten imellem tagrørene, kan I finde vårfluelarver, slørvingenymfer, majfluenumfer og mange andre flotte dyr.

Her er et ark fra vandtjek.dk, I kan printe ud og tage med på tur med Skoleskibet. Det kan også bruges i andre søer, og i vandhuller.