Til lærere

Bestil en gratis tur med Skoleskibet med skipper og ferskvandsbiolog her

Alle skoler i Skanderborg kommune kan gratis få en tur med Skoleskibet og undervisning i søens liv via kommunens Skoletjeneste.Undervisningen kan tilpasses alder og forkundskaber. Alle børn og unge fra 0. til 9. kan få stort fagligt udbytte af undervisningen.

Alle skoleture afsluttes med at skrive om turen her på siden

Hvorfor bruge søen til at undervise i kredsløb?

Abstrakte begreber som stofkredsløb forstås bedst igennem et konkret eksempel. En sø er
en fantastisk model for et økosystem, fordi der er begrænset og veldefineret udveksling
med omgivelserne, og systemet har begrænset kompleksitet. Men man lærer ikke meget
af at stå ved bredden og soppe eller sejle i kano. Med skoleskibet i Ry kan søens
økosystem opleves og udforskes på en helt ny måde.

cropped-IMG_6352.jpg

Tag med på tur med Skoleskibet i Ry

Skibet er en solbåd, drevet af lydsvage elmotorer. Igennem hullet i dækket ses Knud Søs urskov af undervandsplanter. Med ekkolod og GPS findes de dybeste steder i søen, som er næsten 30 meter dyb.

Vi har kikkerter med, og finder de fugle vi ser i fuglebøger. Et undervandskamera sænkes ned, og optagelserne følges på båden på skærme. Vi måler dagens sigtdybde, og hvordan iltindhold og temperatur forandres med dybden. Med en bundhenter hapser vi en bid af bunden, og hiver den op i en spand. Vi fisker vandplanter op, som vi kan tage med ind på land. Med fintmaskede net samler vi plankton, som vi skal se på senere.

På land sætter vi os i den åbne skolestue, og studerer vores fangst. I mikroskop og
stereolupper ser vi den kriblende mangfoldighed af mikroskopisk liv. Gravide
gennemsigtige dafnier, vandlopper, og alle de forskellige alger, som svømmer rundt
imellem hinanden. Hvad finder vi? Og hvad fortæller det os om søens miljøtilstand og
økosystem?
Filmene fra undervandskamera og mikroskop kommer med hjem på skolen, og de
vigtigste data lægges ind på skoleskibets hjemmeside. Søens fødekæder og økosystemets cykliske struktur gøres konkret og forståeligt via sanser og oplevelser. Stof og energi er i kredsløb i søens lukkede system, og forsvinder ikke, men genbruges igen og igen.

Parallellen trækkes til globale stofkredsløb. Med kulstof som eksempel vises modsætningen imellem kredsløbet i et lukket økosystem, og tabet af
energi og stof i vores lineære forbrugssystem. Solbåden og solpanelerne på taget af
skolestuen er konkrete eksempler på energiproduktion, som er koblet af kulstoffets
kredsløb.
Stofkredsløb for kulstof, kvælstof og fosfor indgår i forenklede fælles mål for både biologi,
geografi og fysik/kemi. Erfaringsmæssigt er det et uhåndterligt emne for både lærere og
elever. Hvis de tilmed indlæres adskilt fra hinanden i de forskellige fag, et det svært at
opnå overblik og forståelse af samspillet imellem biologiske, kemiske, geologiske og
fysiske processer.


Skoleskibets naturfagsguide
Maria Temponeras har udviklet undervisningskonceptet og materialet for Skoleskibet i Ry som del af projektet ”Ingenting Forsvinder”, med støtte fra Miljøministeriets ildsjælepulje.
Maria er uddannet biolog (med speciale i søers økologi) og efterfølgende meritlærer. Har
arbejdet med søer i den offentlige forvaltning og i konsulentbranchen. Hun har undervist
på Københavns Universitet, på læreruddannelsen og i grundskolen. Som lærer i
grundskolen har Maria 10 års erfaring med undervisning og afgangsprøver i biologi, geografi og fysik-kemi.
Maria Temponeras
projektkoordinator, Ingenting forsvinder
skoleskibet.ry@gmail.com
mobil 28254717