Brug Bolden

Brug Bolden er det grønne partnerskab, der har stået for opgraderingen af Sønder Ege strand til et fantastisk lærings- og levested.

Området ved Sønder Ege strand har i mange år været centrum for samvær i Ry. Det er her lokale familier mødes, griller, bader og slapper af, og lokale unge, samles om aftenen i sommerhalvåret, svømmer og laver bål.

Det grønne partnerskab om indretning af Sønderege – ”Brug Bolden” – har i perioden 2011-2014 formuleret, finansieret og udført en række aktiviteter på det offentlige opholdsområde Sønderege ved Ry. Bl.a. er alle de fysiske rammer vedr. indretning af nye toiletter/omklædning, overdækning til udeskole og det soldrevne skoleskib realiseret.

Desuden er der etableret opholdsmuligheder i form af borde/bænke-sæt, handicapvenlige stier og aktivitetsmuligheder for forskellige former for organiseret og uorganiseret boldspil.

En grundtanke i partnerskabets aktiviteter har været en større bevidstgørelse af brugergruppen børn og unge vedr. miljø og bæredygtighed i bred forstand. Sønderege er Blå Flag strand, hvor der stilles en række miljøkrav for opretholdelse af flaget – herunder krav til vandkvaliteten.

Knudsø er som ferskvandssø samtidig påvirket af alger, der igen står i forbindelse med tilledninger af næringsstoffer til søen fra land og by. Børn og unger, der benytter de mange faciliteter vil i fremtiden blive søgt inddraget i områdets renholdelse og vedligeholdelse på forskellig vis, og de vil i det daglige opleve, hvordan skolerne i området tager del i dette arbejde gennem undervisningsaktiviteter på området.

Projektet ”Ingenting forsvinder” udspringer af partnerskabet og realiseres som et selvstændigt følgeprojekt, som nu lader sig udføre, da de fysiske faciliteter snart er helt på plads.

Det grønne partnerskab Brug Bolden består af følgende partnere:

• Grundejerforeningen Sønder Ege Strandpark
• Mølleskolen
• Mølleskolens Klub
• Gudenåskolen
• En gruppe børn fra Ry
• VisitSkanderborg / Oplev Søhøjlandet
• Ry Volleyklub 75
• Foreningen Natur og Ungdom
• Friluftsrådet
• Danmarks Naturfredningsforening
• Naturstyrelsen Søhøjlandet
• Skanderborg Kommune, Entreprenørafdelingen • Skanderborg Kommune, SSP
• Skanderborg Kommune, Natur og Miljø