Tag en vandprøve

En vandhenter bruges, når man vil måle ilt, temperatur eller næringsstoffer eller undersøge plankton fra en bestemt dybde.

Vandhenteren sænkes lodret ned igennem skibets vindue i dækket. Når den trækkes op, lukker den automatisk i begge ender, så man får vand fra den dybde vandhenteren var på, da man trak opad.

Læs  brugsanvisning for vandhenter her. Husk at stille den til tørre lodret efter brug.