Bunddyrstur

På denne tur fokuserer I på oplevelsen ved at sejle og på dybdeforholdene, som følges via ekkoloddet.

Tæt ved den nordlige bred, kastes anker, og gitteret tages op, så eleverne kan bruge vandkikkerterne til at obervere planter og bundforhold. Når de er færdige med at kigge, kan I tage en bundprøve med Ekman bundhenteren.

Bundprøven vaskes i en sigte, ligesom man gør når man finder smådyr ved bredden. Den bringes med tilbage til skolestuen, hvor dyrene kan sammenlignes med de dyr, der er fundet i bredzonen.