Om Knudsø

Knudsø er en af landets reneste og dybeste søer. Området er vidunderligt og fredfyldt, og man kan sejle, bade, ro i kajak og kano. Og så er søen et fantastisk sted, hvis man vil undersøge søers liv.

Knudsø er omkring 2 km2 stor og den største dybde er 29 m. Den ligger ved Ry i Skanderborg kommune.

Søen ligger i et dødishul i en østvestgående tunneldal og er omgivet af op til 40 m høje, stejle skrænter. Søen har tilløb fra øst ad Knudå fra Ravnsø. En lav tange med jernbane og vej med underløb adskiller den fra Birksø og Gudenåen.

Søbassinet er delt i to af et næs og en undersøisk ryg. Det østlige bassin har stejle sider, og er er 29 meter dybt på det dybeste sted. Det vestlige bassin når kun ned i 6 meters dybde. Man må ikke sejle eller færdes ved næsset på nordsiden, som hedder Horskærsspids.

Nordkysten af Knudsø er et fredet område. Det er primært landbrugsland, med landsbyerne Tørring og Tulstrup og højdedraget Maskenkol. Driften af de landbrugsejendomme, der ligger inde i fredningsområdet, skal tage hensyn til bevarelsen af de landskabelige, arkæologiske og naturvidenskabelige værdier. Fredningen betyder også, at offentligheden har adgang til området.

knudsoe