Nyhedsbrev 1, marts 2015

Nyhedsbrev fra Skoleskibet i Ry – marts 2015
Foråret er på vej, og vi gør klar til den nye sæson for Skoleskibet og Sønder Ege strand.
Skolestuen står klar, med bruser, omklædningsrum, toiletter og adgang til drikkevand. Bålplads,
boldbane, grill og bordebænkesæt kan også tages i brug så snart vejret tillader det. Renosyd har i vinter
anlagt en underjordisk miljøstation, hvos affald sorteres i embalage og rest.
Det planlagte solcelleanlæg på taget af toiletbygningen kommer op i løbet af foråret, og vi er ved at
lave plancher om dyr og planter i Knudsø og om økologiske kredsløb.
Skoleskibet kommer i vandet 1. maj, og i løbet af maj måned afholder vi sejladskurser og faglige kurser
for naturfagslærere. I juni sejler vi de første ture med elever. Projektet kan følges på Facebooksiden
https://www.facebook.com/skoleskibet.ry
Vi stfter d. 23. marts foreningen Skoleskibets Venner, som skal stå for ejerskab og drift af båden.
Indkaldelsen til stiftende generalforsamling er på næste side. Vi håber at mange vil støtte op om
foreningen, og har lyst til at være medlem.
Foreningens formål er
• at eje, drive, administrere og vedligeholde Skoleskibet Kvickly Ry med tlhørende grejbank. – at
organisere frivillige omkring drifen af båden, herunder nøglebærere og frivillige skippere – at
sikre forsvarlig og sikker drif af båden, herunder at udarbejde sikkerhedsinstrukser og instruere
brugere af båden.
• at markedsføre bådens muligheder som lærings- og oplevelsesfacilitet, herunder drive og
udvikle en hjemmeside med informatoner og undervisningsmaterialer
• at administrere et bookingsystem for Skoleskibet og dets grejbank
Som medlemmer af foreningen optages alle enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder,
der ønsker at støte foreningens formål. Der skelnes mellem 3 typer medlemskab:
• aktivt individuelt medlemsskab
• støttemedlemskab
• gruppemedlemsskab – for foreninger, insttutoner og virksomheder
Indkaldelse til stiftende generalforsamling i foreningen
Skoleskibets Venner
Mandag d. 23. marts kl. 19.00 på Restaurant Sønder Ege.
Tilmelding på skoleskibet.ry@gmail.com eller telefon 28254717
Et grønt partnerskab imellem Skanderborg kommune og lokale foreninger, har resulteret i
opførelsen af en skolestue med faciliteter for alle lokale beboere såvel som besøgende.
Omklædningsrum, bruser, borde med bænke, grill og en lille underjordisk miljøstation pryder
nu Sønder Ege strand.
I foråret 2015 bygger vi videre på projektet, og den soldrevne båd Skoleskibet Kvickly Ry
kommer for alvor i brug. Vi stifter foreningen ”Skoleskibets venner”, som er åben for alle
interesserede borgere. Foreningen skal eje og drive skoleskibet, til glæde for både skolebørn,
lokale brugere og beboere. Både foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan melde sig ind i
foreningen. Aktive medlemmer vil blive tilbudt et kursus i sejlads af båden. Foreninger vil få
mulighed for at bruge båden til foreningens aktiviteter.
Skoleskibet er et unikt ekspeditionsfartøj. Fra båden kan man kigge på søens
undervandsplanter igennem en specialbygget vandkik-kasse, og via en skærm koblet til et
undervandskamera. Man kan tage prøver af undervandsplanter, planteplankton og
dyreplankton, som bringes med ind på land, og undersøges med lupper og mikroskop i den
åbne skolestue ved Sønder Ege strand.
I dagtimerne skal båden primært bruges af grupper af skolebørn og deres lærere skal bruge
båden til felt-ekspeditioner på Knud sø, med naturfagslæring på alle niveauer. Om aftenen og i
skoleferier kan den bruges af andre besøgende og af lokale.
Med venlig hilsen og på gensyn
Maria Temponeras, projektkoordinator, formidlingsprojektet Ingenting Forsvinder
Henry Thomsen, solbådsbagmand, det Grønne Parterskab ved Sønder Ege
Tilmelding til generalforsamlingen senest d. 22/3 på telefon 28254717 eller
skoleskibet.ry@gmail.com