Biologiforløb for overbygningen

Udover at være et håndgribeligt og relativt simpelt eksempel på et økosystem, er søen også et godt udgangspunkt for forståelse af stofkredsløb. Kredsløbene for både kulstof, kvælstof og fosfor kan inddrages  i undervisningen i forbindelse med arbejdet med søens økosystem og Knudsø.

Turen kan indgå i et undervisningsforløb i biologi eller i et tværfagligt forløb i naturfag.

Selve sejlturen er begrænset til 12 passagerer. Det er bedst med to voksne med ombord, så der kan komme 10 børn med ad gangen. De elever, der venter på deres tur, kan undersøge smådyr med ketcher og vandkikkert.

Planlægning

Tidsrammen for et biologiforløb er minimum 7 undervisningslektioner.
• Forberedelse: 2-4 lektioner
• Feltarbejde: ca. 3 lektioner (2 timer)
• Efterbearbejdning 2-4 lektioner


Før turen

Udvælg hvilke aktiviteter, I vil give jer i kast med. Gå kun i gang med det, der er realistisk at nå at afslutte. På de enkelte aktivitetsark er angivet anbefalinger for klassetrin.

Sæt dig ind i det relevante faglige stof på  disse sider som udgangspunkt for turens indhold. Hvis det er muligt, kan eleverne læse dem inden turen.

Snak om de planlagte aktiviteter, så eleverne har en forhåndsviden om hvad de kan forvente.

Del eleverne i grupper. Det grej, der skal bruges på stranden, er tilpasset fire grupper,  så hver gruppe har det de skal bruge til aktiviteterne.

Medbring

 • Printede aktivitetsark
 • Blyanter
 • Varmt og vindtæt tøj
 • Tablets med installerede kameraapps GoPro app og Ucam (en i hver gruppe)
 • Lister over elever, der skal sejle sammen. Der er plads til 10 elever ad gangen. Den aktuelle liste skal efterlades i Skolestuen, når vi sejler.

På stranden

En voksen på land hjælper med aktiviteterne, og har ansvaret for forsvarlig og forsigtig brug af udstyret. Der er god plads i skolestuen til at sidde med smådyr og lupper. Hver elev får et indsamlingsglas. Hver gruppe får udleveret:

 • En ketcher
 • To hvide bakker
 • En spand
 • En dåselup
 • Pincetter og skeer
 • En vandkikkert
 • Et par waders
 • Bestemmelsesdug
 • Evt. en makrokameralup (må ikke fjernes fra skolestuen)

 

 På båden

Opgaverne  på sejladsen kan på forhånd fordeles imellem eleverne. Aftal inden afgang hvem der gør hvad. Fordelingen af opgaver kan godt skifte undervejs. Skipperen har brug for:

 • En navigatør, der aflæser kompas og sørger for vi følger sejlruten
 • En lods, der holder øje med dybden på ekkolod
 • En hjælpeskipper
 • En plantefisker, der sørger for at fiske så mange forskellige slags planter op, og få fangsten i spande
 • Planktonfiskere, der tager prøver med begge planktonnet
 • En bundfisker, der styrer den mægtige Ekman prøvetager
 • En måler, der nedsænker, betjener og aflæser ilt-og temperaturmåleren
 • En sekretær til ilt-og temperaturmålinger
 • En sikkerhedsansvarlig, der har ansvaret for, at ingen hopper i vandet, alle har redningsvest på etc. Denne opgave tilfalder læreren 🙂

I skolestuen

Når alle hold har været ude at sejle skal vi undersøge fangsten. Halvdelen af holdet kigger på plankton via egne tablets eller smartphones, som kobles på mikroskopkameraets wifi med appen Ucam. De tager billeder og videoklip, og skriver lister over det plankton de ser.

Den anden halvdel sorterer undervandsplanterne ud i bakker efter art, og dokumenterer med egne tablets eller smartphones, direkte eller via makrokameralup.

Efter turen

Filmklip, notater og billeder kan bruges til fremlæggelser eller film og samtaler på klassen  om hvad undersøgelserne viste, og hvad resultaterne fortæller om søens økosystem og om kredsløb i naturen.