Tværfaglig naturfagstur om kredsløb, 7.-10. kl

Klassetrin: 7.-10. kl.
Fag: Biologi, geografi, fysik-kemi
Tidsforbrug: ca 3 lektioner (2 timer)


Dette er en tur for den lærer, der ikke umiddelbart har mulighed for forberedelse og
efterbearbejdning. Turen er et 2-timers crash course i stofkredsløb, hvor den naturfaglige
guide står for det tekniske udstyr og det faglige indhold. Tilrettelæggelsen og det faglige
niveau justeres efter elevernes forudsætninger. Eleverne foretager målinger og
observationer i små hold, under vejledning af guiden.
Undervisningsmaterialet på hjemmesiden er frit tilgængeligt, hvis turen efterfølgende skal
give afsæt til større fordybelse i emnet.